שילוב יכולות מדידת זרם חליפי
וזרם ישר (AC & DC)

 • נתח איכות חשמל Class A, Ed. 3
 • דיוק ברמת מדידה Class 0.2S
 • IEC 61850
 • מדידת זרם ישר (DC)
 • כניסת ETH כפולה (Dual Port Ethernet)
 • רישום והקלטת צורת גל
 • זיכרון פנימי בעל קיבולת 16GB

סדרת ה-PRO

סידרת ה-PRO היא החדשה ביותר מבית סייטק של רבי-מודדים ונתחי איכות חשמל (Class A, Ed. 3) המשלבת חדשנות בעיצוב קומפקטי ומשתלם מתמיד. מתאים למגוון אפליקציות מתקדמות.

 

התחמ"ש הדיגיטלי

בשוק הניטור והמדידה (telemetry)  העכשווי קיימת דרישה הולכת וגוברת לקישוריות מליאה המסתמכת על פרוטוקולי תקשורת מתקדמים ומערך אבטחת מידע. סידרת ה-PRO כוללת שכבות תקשורת מתקדמות, כגון 2 כניסות ETH מקבילות, פרוטוקול IEC 61850 ועוד. בשילוב האפשרות להרכבת כניסות ויציאות דיגיטליות רבות, מוצר זה תוכנן על מנת לספק מענה לתחמ"ש הדיגיטלי המודרני המבוסס על טופולוגיית IEC 61850.

מדידת זרם ישר (DC) ואנרגיה מתחדשת

מערכות זרם ישר הולכות ותופסות מקום מרכזי באפליקציות שונות כמו חוות סולאריות, אגירת אנרגיה וחוות שרתים. יעילות הביצועים של מערכות אלה הינה קריטית וביצוע מדידת אנרגיה לפני המרה לזרם חלופי (AC) מאפשרת בדיקת שיקוף חשובה לתפקוד המערכות הללו. סידרת ה-PRO מציגה דיוק ויכולות נדירות בתחום המתפתח של מדידת זרם ישר (DC).

בקרת PLC לתעשייה ולתחמ"ש

מגוון מגוון כרטיסי ההרחבה לכניסות ויציאות )דיגיטליות ואנלוגיות(, בשילוב עם הנתונים הנמדדים והמחושבים, והאפשרות לתכנת את המכשיר על פי לוגיקת PLC, תוך הגדרת ערכי הפעלה, מאפשרים מגוון יכולות בקרה ושליטה באמצעות אינטגרציה של אותות דיגיטאליים ואנלוגיים חיצוניים, כמו גם רישום נתונים המגיעים מאותם אותות חיצוניים.
כמו כן, הכניסות והיציאות הדיגיטליות והאנלוגיות מאפשרות הפעלת ממסרים חיצוניים ויישום פונקציונליות מתמר.

יתרונות

 • רישום והקלטת צורת גל ברזולוציה של 256 דגימות למחזור
 • כניסות תקשורת מובנות:
 • 2X ETH (redundancy/daisy-chain), RS-485
  USB (type C)
 • מדידת זרם זליגה
 • עיצוב קומפקטי (עומק 50 מ"מ)
 • מודולריות: עד 4 הרחבות של כרטיסי כניסות ויציאות דיגיטליות/אנלוגיות וכרטיסי תקשורת
 • ממשק צבעוני ידידותי למשתמש

רב-מודד ומונה

 • מדידת RMS בדיוק גבוה בזמן אמת של מתח, זרם, הספק ואנרגיה (קוט"ש)
 • מונה מסחרי תקני (עיצוב פיזי המונע גישה ללא הרשאה)
 • דיוק מדידה ברמת Class 0.2S (IEC 62053-22)
 • מדידת תעו"ז מתקדמת (TOU) לחיובי תעו"ז מתקדמים:  עד 16 פרופילים של תעריפי תעו"ז ועד 16 רגיסטרים כמקור; בקרת תעריף פנימית או חיצונית
 • דיאגרמת פאזור וניתוחים רכיבי סימטרייה

תקשורת

יציאות תקשורת

 • 2 יציאות ETH (ממשקים בלתי תלויים), USB ,RS485, ממשק אופטי
 • תמיכת שרשור "Daisy Chain"

פרוטוקולי תקשורת

 • IEC 61850, Ed. 1 (MMS and Goose support)
 • DHCP and DDNS support, PRP
 • Web-server
 • Modbus RTU/TCP
 • Modbus Master
 • (DNP3 / DNP3/TCP (level 2
 • IEC60870-5-101/104

תקינה

סידרת ה-PRO עוצבה לעמידה בתקן IEC 62052-11, IEC 62053-22/24, IEC 61557-12 (PMD-Sx), EN 50470, ELMEC 7.2 & MID MI-003.

איכות חשמל

סידרת ה-PRO עומדת בתקן Class A, Ed. 3 כנתח איכות חשמל. בין שאר יכולותיו:
 • ניתוח הרמוניות: THD של מתחים וזרמים, התראות לפי הגדרת משתמש
 • TDD, K-factor, Crest Factor. מדידת הרמוניות בדידות עד ההרמוניה ה־50
 • חישוב ואנליזת מתחים: חישובי RMS כל חצי מחזור, רכיבים סימטריים, עליות/ירידות מתח, הפסקות, Unbalance, טרנזיינטים ורישום אירועי THD
 • רישום צורות גל ברזולוציה לפי הגדרת משתמש
 • מסך תצוגה של צורות גל ונתוני איכות חשמל
 • יצירת דוחות לפי תקן EN50160

כניסות זרם: אפשרויות נרחבות

 • כניסות עבור זרם נומינלי 1A או 5A
 • כניסות 40mA המשמשות עבור:
  • משנ"ז HACS מבית סייטק
  • חיבור Hall Effect Sensors עבור מדידת זרם ישר (DC)

בקרת PLC

 • אפשרות להגדרה של עד 64 טריגרים הכוללים אפשרויות להשהיות הפעלה והשהיות ניתוק
 • שילוב אופרטורים לוגיים (AND/OR) כתנאי הפעלה

רישום נתונים

 • 16GB זיכרון פנימי לרישום נתוני מנייה, איכות חשמל ואירועים
 • רישום צורת גל ללא הגבלה ריאלית
 • 16 לוגים לרישום מהיר (16 פרמטרים לכל לוג) של מעטפת זמן, מחצי מחזור RMS ועד שעתיים RMS
 • ביצוע רישום לפי יומן קבוע מראש או לפי טריגר חיצוני (ארוע)
 • 32 מונים דיגיטליים פנימיים לקריאת פולסים ממקורות חיצוניים או אירועים פנימיים
 • 16 טיימרים מתוכנתים (חצי מחזור ועד 24 שעות)
img

מדידת זרם ישר (DC)

מכשירי ה-PRO פועלים כרבי-מודדים במערכות זרם ישר (DC). אפליקציה זו מבוססת על שימוש בדגם המכשיר המוזמן עם כניסות 40mA (דגם HACS) באמצעות חיישני Hall Effect.
באפשרות המכשיר למדוד עד מתח 3,000V DC וזרמים בגובה 4,000A DC. מגובה מתח 820V DC ומעלה יש לעשות שימוש בווסת מתח VRM כמתואר מטה.
אפליקציות: מונה קוט"ש לזרם DC; רב מודד למערכות DC; מונה DC דו-כיווני

מדידת מתח בסביבת DC

מאפיינים: מדידה ישירה עד 820V DC. מדידה עד 3,000V DC אפשרית באמצעות וסת ה-VRM.

מאפייני VRM:

 • דיוק: 0.1%
 • 3 כניסות מתח בלתי-תלויות
 • התקנה על פס DIN
 • מקדם יחס: 3.5

מדידת זרם בסביבת DC

למכשיר 4 כניסות זרם בלתי תלויות המיועדות לחיישני Hall Effect בעלות זרם משני של ±20mA. סייטק מספקת את החיישנים הדרושים, בטווח של 100-4,000A DC, אולם ניתן לחבר למכשיר חיישנים גנרים המאופיינים בזרם המשני הנדרש של ±20mA.

ספק כוח

ברירת מחדל:  57.7-277V AC / 48-290V DC

אופציונלי: 88-264V AC / 125-300V DC

כניסות ויציאות דיגיטליות ואנלוגיות (I/O)

כניסות ויציאות מובנות (אופציונלי):

 • 2 כניסות דיגיטליות מגע יבש 24V DC: זמן de-bounce ניתן לתכנות  בדידוד אופטי; סינכרון ברזולוציה של 1pps; דגימה ברזולוציה של 1ms
 • 1 יציאה דיגיטלית Solid State Relay: unlatched, latched
 • 1 כניסה אנלוגית: 1mA-20mA; בידוד אופטי
כניסות ויציאות מודולריות (כרטיסי הרחבה): עד 3 כרטיסי הרחבה של I/O
סה"כ למכשיר:
 • עד 27 כניסות דיגיטליות
 • עד 13 יציאות דיגיטליות / ממסרים

שימוש עד 4 כרטיסי הרחבה במקביל

 • 2 כרטיסים: ללא מקור מתח נוסף
 • מ-3 כרטיסים ומעלה: יש צורך בספק כוח מיוחד המותקן ככרטיס רביעי

img

8DI

שמונה כניסות דיגיטליות מבודדות אופטית:

 • 24V מגע יבש
 • 24/48/125/250V AC/DC מגע רטוב

img

4DO

ארבע יציאות דיגיטליות / ממסרים. זמין בתצורות הבאות:

 • EMR, 250V AC/ 5A
 • SSR, 250V AC/ 0.1A

img

ספק כוח

 • 88-264V AC (ברירת מחדל)

אפוציונלי:

 • 125-300V DC
 • 9-36V DC

img

ספק כוח לחיישני Hall Effect(HEPS)

 

 •  מתח צריכה: 100-250V AC
 • מתח מסופק: 4 x 15V DC

img

מודול יחסי מתח (VRM)

מודול ה-VRM תוכנן עבור חיבור מכשירי ה-PRO למערכות זרם ישר במתח מעל 820V DC, עד 3,000V DC.

 

הדגמים זהים לגמרי בביצועים ושונים זה מזה אך ורק בתצורה ובאופן ההתקנה

img

EM235

להתקנה על פס-DIN

 

img

PM335

להתקנה בפאנל

92×92mm

 

Contact now

one of our experts


  top