img

במהלך השנים האחרונות חברות החשמל, ברמת ההולכה והחלוקה, מאמצים בהדרגה גישות מודרניות לקישוריות מרבית. עבור תחנות משנה אנלוגיות אשר הוקמו לפני שנים רבות היא שרובן אינן מצוידקות בתשתיות תקשורת כלשהן, המשמעות היא שדרוג והתקנן תשתיות תקשורת מאפס. עבור תחנות משנה שתוכננו ונבנו לאחרונה, משמעות הדבר היא תכנון פלטפורמות מבוססות IEC 61850.

הרעיון מאחורי תחנת המשנה הדיגיטלית הוא להפוך את כל תחנת המשנה לסביבה דיגיטלית, תוך המרת כמה שיותר אותות אנלוגיים לדיגיטליים והבטחת יכולת פעולה הדדית וקישוריות מלאה של הציוד. התוצאה הרצויה היא הגדלת האמינות והמהירות של זמן התגובה שהינו קריטי במערכות אלו.

IEC 61850

פרוטוקול IEC 61850 הוא אחד מאבני היסוד הנפוצות ביותר בתחום זה, ומהווה כמעט שם נרדף לתחנת המשנה הדיגיטלית. זהו פרוטוקול שתוכנן במיוחד עבור תחנות משנה, מתוך כוונה לאפשר התממשקות של מכשירים שונים בתחמ"ש.

כבר למעלה מעשור שסייטק חלוצה ביישום פרוטוקול תקשורת מתקדם זה, החל מיישום בנתח איכות החשמל הוותיק PM180. מאז, SATEC שמה לה למטרה ליישם את IEC 61850 במוצרים החדשים כמו גם בפורטפוליו הקיים.

ראו להלן בין המוצרים כאלה הכוללים את פרוטוקול IEC 61850.

img

מוצרים רלוונטיים

top