האנרגיה של המחר. וגם היום.

img

תחום האנרגיה המתחדשת מתפתח במהירות עצומה. מונח כללי זה כולל שימוש באנרגיית שמש ורוח ועוד. סוגים שונים של טורבינות רוח מנצלות את אנרגיית הרוח. ההמרה העיקרית של אנרגיית השמש מתבצעת באמצעות לוחות פוטו-וולטאיים (PV). עם זאת, טכנולוגיה תרמית-סולארית נמצאת בשימוש גם היא.

כמו בכל הפקת אנרגיה, מערכות אלו יכולות לפעול בטווח הרחב שבין יעילות ותפוקה אופטימלית, לבין חוסר אמינות וחוסר יעילות משמעותיים. יעילות ואופטימיזציה מתאפשרים באמצעות ניטור מתקדם של ייצור האנרגיה והולכתה.

אתגרים בתחום האנרגיה המתחדשת

ניטור האנרגיה המתחדשת טומן בחובו גם אתגרים ייחודיים כמו זה של שכיחות מערכות זרם ישר (DC). לחוות סולריות או טורבינות רוח מתייחסים לעתים כאל "מיקרו-רשתות", אשר מתחברות בשלב שני לרשת חשמל גדולה יותר ומייצאות אליה את האנרגיה המיוצרת. אינטגרציה זו צריכה לעמוד בתקנים הנמצאים עדיין בהתהוות, אשר הוגדרו על ידי חברות החשמל בכדי לאפשר ממשק כזה.

תקנים אלו קובעים טווחים לפרמטרים השונים החיוניים לסנכרון בריא, כגון תדר ומתח. בהיעדר ההקפדה הראויה, ההשלכות עלולות להיות מרחיקות לכת.

סייטק מספקת מענה לאתגרים הייחודיים הללו.
להלן הפתרונות אותם אנו מציעים בהקשרים אלה:

  1. מדידת DC
  2. אופטימיזציה של ROI/הכנסה
  3. התרעה על תקלה
  4. ניטור תדרים
  5. ממסר כוח-הפוך
  6. מונה פיקוח
img

מוצרים רלוונטיים

top