ETC2002 ממיר תקשורת חכם

ממיר תקשורת חכם

ממיר תקשורת הרשת ETC2002 מסמן עידן חדש בתחום ניהול האנרגיה, המחליף את התקשורת הטורית (RS-485) ביתרונות רשת האינטרנט ורשתות אינטרה-נט.

תיאור

ממיר התקשורת ETC2002 משמש לבקרה מלאה של מערכות חשמל שלמות, מכל מקום ובכל זמן, דרך חיבור אינטרנט/אינטראנט, ותומך במספר פרוטוקולים שונים. המבנה הקומפקטי ואפשרות ההרכבה על הקיר באמצעות חיבור DIN תורמים רבות לנוחות השימוש.

ארבעה שימושים עיקריים

1. שקוף
(מתקשורת טורית ועד תקשורת TCP/IP, בכל אחד מהפרוטוקולים שלהלן: תוכנת Modbus TCP/IP, DNP TCP/IP, ASCII TCP/IP)

 

2. ממיר פרוטוקולים
לעבודה עם כל מכשירי יצרני צד-שלישי, כמו למשל התקני הגנה, ממסר, וסתי תדר (frequency driver) ו-PLC. (המרת תקשורת טורית לתקשורת TCP/IP, בכל אחד מהפרוטוקולים שלהלן: תוכנת Modbus TCP/IP, DNP TCP/IP, ASCII TCP/IP).

 

3. יישומי שרת נתונים
שרת הנתונים ETC2002 מספק למשתמש מנגנון המאפשר צבירת נתונים ממכשירים במצב עבודה ברקע, תוך שימוש בפרוטוקול Modbus. טווחי המכשירים והאוגר (register) לצרכי הדגימה מוגדרים דרך טבלאות הדגימה (polling tables). סך הכול ניתן להגדיר עד 64 טווחי כתובת. הנתונים מאוחסנים בחוצץ (buffer), המכיל 120 אוגרים של 16 ביט כל אחד מטווחי הכתובת של השרת. המשתמש יכול לקבוע עד 120 אוגרים רציפים (לכל טווח כתובת) במכשיר המחובר אשר יהיה נתון לדגימות שיעודכנו במערך האוגרים של השרת. ניתן להגדיר כל מספר של טווחי אוגר עבור כל אחד מהמכשירים.

התכונות המרכזיות של המכשיר הן:

- תיעוד זיכרון
- צמצום התנועה ברשת
- זיכרון גיבוי לאינטרנט וליישומים אחרים


4. שירות ניהול אנרגיה אינטרנטי
ראו ExpertPower™

תכונות
תכונות עיקריות
 • יציאת Ethernet 10 Base-T
 • 2 יציאות Master - RS422/RS485 (פרוטוקולי Modbus, ASCII, DNP 3.0)
 • יציאת RS232 – slave
 • אופציה לחיבור מודם
 • תמיכה בפרוטוקולי תקשורת שונים (Modbus TCP/IP, TCP/IP DNP 3.0 ו-TCP/IP ASCII)
 • מצב slave טורי (פרוטוקולי Modbus, DNP 3.0 ו-ASCII) לכל מגוון מוצרי סייטק
 • 4 כניסות דיגיטליות
 • יציאת IRIG-B
 • שעון זמן אמת
 • זיכרון לא נדיף גדול
 • חיבור מסוף
 • שירות Telnet
 • התקנה בשטח
 • מגוון רחב של אפשרויות אספקת מתח
 • עיצוב קומפקטי
 • שולחני (אפשרות למסילת DIN והרכבה על הקיר) 

צור קשר